Cơ hội cho thị trường xuất khẩu cá tra sang Mỹ

Bộ thương mại Mỹ vừa công bố quyết định sơ bộ của đợt rà soát thuế chống bán phá giá đối với cá tra Việt Nam. Đây là tín hiệu tốt cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ.

Trung tâm Tin tức