Lửa khởi nghiệp

Cơ hội cho Starup Việt dự thi ở Hàn Quốc

Năm 2019, Việt Nam là một trong những địa điểm chính tổ chức cuộc thi vòng loại khu vực K-Startup Grand Challenge - một dự án được Chính phủ Hàn Quốc tài trợ và thực hiện.

Lửa khởi nghiệp
Xem thêm
Chiếc xe xanh