Cổ động viên 3 miền vỡ òa trước chiến thắng của U.23 Việt Nam

Tại các địa phương khác trên cả nước, không khí mừng chiến thắng cũng sôi động không kém TP.HCM.

 Trung tâm Tin tức