"Cò cống" bệnh viện lộng hành ở TP.HCM

Mặc dù đã có rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng "cò", nhưng nhiều bệnh nhân vẫn rơi vào bẫy của những tay môi giới bất hợp pháp.

Trung tâm Tin tức