Cờ Be Rich - Bộ Giáo cụ khai mở tư duy tài chính

Một bộ cờ được đưa vào sử dụng như giáo cụ khai mở tư duy tài chính, tập trung ở trẻ em độ tuổi từ 10 tuổi đến khi trưởng thành.

Trung tâm Tin tức