Chuyên trang Khởi nghiệp Sáng tạo - Từ ý tưởng đi đến thành công

Truy cập http://www.htv.com.vn để xem nhiều thông tin hữu ích về các điển hình khởi nghiệp hiệu quả tại Việt Nam, xu hướng kinh doanh hiện đại, những chính sách hỗ trợ người khởi nghiệp... trong chuyên trang: Khởi nghiệp sáng tạo.

Bảo Châu (Kỹ thuật dựng: Hữu Trí)
Xem thêm
Chiếc xe xanh