Chuyên nghiệp hóa hoạt động cấp cứu ngoại viện - hướng đi cần thiết

Hiện nay, mang lưới cấp cứu ngoài bệnh viện của TP.HCM đã và đang phát huy hiệu quả nhưng vẫn chưa đạt được hiệu ứng tích cực như mong đợi.

Trung tâm Tin tức