Chuyển đổi vật nuôi sau ảnh hưởng của dịch tả heo

Trên 42 ngàn con heo ở tỉnh Kiên Giang đã phải tiêu hủy, các hộ chăn nuôi được khuyến cáo khôn tái đàn, thay vào đó là chuyển đổi vật nuôi.

Trung tâm Tin tức