Chuông vàng vọng cổ 2019 - Tuyển chọn 4

Danh sách 9 thí sinh có mặt trong Chung kết Chuông vàng vọng cổ 2019 đã chính thức được công bố trong đêm thi cuối cùng của vòng Tuyển chọn.

Chuông vàng vọng cổ 2019 - 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên HTV9.

Video Chương trình khác
21g - Thứ Hai hàng tuần - HTV7
21g - Thứ Hai hàng tuần - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2019
20g - Chủ nhật hàng tuần - HTV2
21g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
21g - Thứ Sáu hàng tuần - HTV2