Chuông Vàng Vọng Cổ 2019: Nơi giữ lửa đam mê

Không chỉ là một sân chơi giành riêng cho cải lương, Chuông Vàng Vọng Cổ còn là nơi giữ và thắp lửa đam mê cho nhiều lớp ca sĩ cải lương trẻ, góp phần gìn giữ văn hóa dân tộc.

Trung tâm Tin tức