Chương trình "Nối vòng tay lớn" kêu gọi cả nước vượt qua COVID-19

Chương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến "Nối vòng tay lớn" với các điểm cầu từ ba miền Bắc - Trung - Nam đã diễn ra lúc 20 giờ tối ngày 26/9 cùng thông điệp "Đất nước đồng lòng, vượt qua COVID-19".

Nguồn: Trung tâm Tin tức