Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam"

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" nhằm kích cầu du lịch nội địa.

Trung tâm Tin tức