Chương trình "Kết ngàn chiếc đèn lồng, nối vạn yêu thương" tại TP.HCM

Hôm qua,các bạn trẻ, tình nguyện viên đã chung tay cùng câu lạc bộ "Tình Nguyện Xanh" làm hàng ngàn chiếc lồng đèn trong chương trình "Kết ngàn chiếc lồng đèn, nối vạn yêu thương".

Trung tâm Tin tức