Chương trình "Cùng HTV hành động xanh" bước vào những khâu chuẩn bị cuối cùng

Khán giả của HTV cũng có thể trở thành phóng viên hiện trường để cùng chúng tôi tôn vinh những hành động đẹp, sáng tạo vì môi trường xanh - sạch - đẹp.

Trung tâm Tin tức