Chuỗi thực phẩm lưu động bình ổn giá ở TP.HCM

Biến các các cửa hàng, tiệm thuốc, điểm bưu cục vắng khách mùa dịch thành điểm cung ứng thực phẩm lưu động bình ổn giá, đây là cách làm sáng tạo, được Sở Công thương TP.HCM triển khai, nhằm đưa thực phẩm tươi sống dễ đến tay người dân hơn.

Nguồn: Trung tâm Tin tức