Chuỗi hội thảo "Bảo đảm thông tin khoa học và công nghệ cho hoạt động nghiên cứu và đào tạo"

Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia phối hợp với Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức chuỗi hội thảo - tập huấn bảo đảm thông tin khoa học và công nghệ trong hoạt động nghiên cứu và đào tạo.

Trung tâm Tin tức