Chung tay đóng góp đẩy lùi dịch COVID-19

Hưởng ứng lời kêu goi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, nhiều nhiều tập thể, cá nhân và doanh nghiệp đã tích cực ủng hộ tiền, lương thực, thực phẩm..., phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán.

Trung tâm Tin tức