Chứng khoán thế giới sau khi Mỹ - Trung ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1

Thị trường chứng khoán thế giới chịu ảnh hưởng đáng kể sau khi Mỹ và Trung Quốc chính thức ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Trung tâm Tin tức