Chứng khó đọc ở trẻ

Khó đọc là một trong những triệu chứng khiến trẻ gặp khó khăn trong việc học tập và giao tiếp. Việc giải quyết chứng khó đọc ở con trẻ là một vấn đề nan giải, do ba và mẹ có quan điểm khác nhau.

"Lắng nghe hạnh phúc" phát sóng lúc 7g20 hàng ngày trên HTV9.

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
21g - Thứ Hai hàng tuần - HTV7
22:45 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
20g30 - Thứ sáu hàng tuần - HTV7
20g45 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV9
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2019