Chung kết cuộc thi "Ươm mầm tài năng y khoa" lần thứ 1

Khởi động từ cuối năm 2017, cuộc thi "Ươm mầm tài năng y khoa lần thứ nhất" - do trường Đại học Tân Tạo phối hợp với báo Giáo dục TP.HCM tổ chức - đã kết thúc.

Trung tâm Tin tức