Chuẩn bị cơ sở vật chất đón người dân từ vùng dịch trở về

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị khu vực cách ly của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh để tiếp nhận 310 công dân trở về từ vùng dịch đã cơ bản hoàn tất

Trung tâm Tin tức