Chuẩn bị cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục phổ thông mới

Để chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới đối với cấp tiểu học, lớp 1, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các địa phương, nhà trường cần rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.

Trung tâm Tin tức