Chưa tới một nửa hộ gia đình ở Việt Nam sử dụng muối I-ốt

Các tổ chức y tế thường xuyên cảnh báo thiếu i-ốt sẽ có những ảnh hưởng khó lường như: giảm hoạt tuyến giáp, táo bón, vàng da, sợ lạnh, tăng cholesterol…

Trung tâm Tin tức