Chủ tịch Tôn Đức Thắng – Nhà lãnh đạo liêm khiết, bình dị

Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người con ưu tú của Nam bộ chuộng "cuộc sống đơn sơ, giàu đức hạnh, đời trong như ngọc, trắng như bông". Sự giản dị, vì lợi ích quốc gia hơn lợi ích cá nhân, tấm lòng vì nước, vì dân… đã làm nên phong cách Bác Tôn.

Trung tâm Tin tức
Xem thêm