Chủ tịch EC - Thủ tướng Áo bàn về một số vấn đề quan trọng

Ngày 12/1, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von Der Leyen đã tiếp Thủ tướng Áo Sebastian Kurz. Một số nội dung chủ yếu trong cuộc thảo luận giữa bà Von Der Leyen và ông Kurz là vấn đề di cư, tiến trình Brexit và việc mở rộng Liên minh châu Âu về phía Đông.

Trung tâm Tin tức