Chu du một số vườn ươm khởi nghiệp nổi tiếng toàn cầu

Vườn ươm khởi nghiệp được xem như những bà đỡ mát tay cho các dự án của nhiều nhà khởi nghiệp trẻ trong quá trình xâm nhập thị trường và tìm kiếm nhà đầu tư. Dưới đây là một số vườn ươm khởi nghiệp nổi tiếng trên thế giới.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh