Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, từ Quảng Ninh đến Bình Định, và các Bộ, cần chủ động các biện pháp ứng phó với áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Tin tức