Chủ động hướng nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh

Hiện học sinh lớp 12 sắp hoàn thành học kỳ I, các trường tại TP.HCM đang gấp rút đón các em trở lại trường trong 2 tuần thí điểm, từ 13/12. Do ảnh hưởng bởi COVID-19, nhiều học sinh và phụ huynh đã chủ động tìm hiểu về hướng nghiệp trực tuyến.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV