Chốt phương án trục vớt tàu chìm trên sông Lòng Tàu

Cảng vụ Hàng hải TP.HCM đã họp với các cơ quan chức năng bàn và chốt phương án trục và vớt tàu chở hàng hóa bị chìm trên luồng sông Sài Gòn - Vũng Tàu ngày 19/10 vừa qua.

Trung tâm Tin tức