"Cho vay ngang hàng" tiềm ẩn nhiều rủi ro

"Cho vay ngang hàng" là mô hình kinh doanh sử dụng các dịch vụ trực tuyến để kết nối nhà đầu tư với cá nhân hay doanh nghiệp muốn vay. Tại Việt Nam, các công ty cho vay ngang hàng ra đời dưới mác là công ty tư vấn đầu tư, đang đặt ra nhiều rủi ro...

Trung tâm Tin tức