Lửa khởi nghiệp

Chợ phiên sáng tạo và lý thuyết kinh doanh của Steve Jobs

Cuộc trò chuyện với một nữ giám đốc 8X - chỗ dựa cho những startup trẻ; lý thuyết kinh doanh của Steve Jobs và mô hình chợ phiên sáng tạo là chủ đề tiếp theo trong Lửa khởi nghiệp.

Lửa khởi nghiệp
Xem thêm
Chiếc xe xanh