Chợ hoa Bến Bình Đông rộn ràng những ngày cận Tết

Như một lời hẹn hằng năm, chợ hoa Bến Bình Đông đều rộn ràng vào những ngày giáp Tết. Chợ hoa "trên bến dưới thuyền" tại đây như một nét văn hóa đặc sắc mỗi độ Xuân về. Một nét mới trong Tết Kỷ Hợi 2019, đó là Lễ khai mạc chợ hoa cũng là Liên hoan Lân sư rồng quận 8 lần đầu tiên được tổ chức, nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho người dân và thu hút khách du lịch.