Cho đi và nhận lại để niềm tin lan tỏa mãi

Những ngày này, không chỉ có người trẻ xung phong trên tuyến đầu mà những bậc cao niên, hay như các Mẹ Việt Nam Anh hùng cũng góp sức, tạo nên nguồn động viên to lớn ở hậu phương. Ai cũng mang tinh thần trách nhiệm và lòng trắc ẩn muốn gánh vác, sẻ chia.

Nguồn: Trung tâm Tin tức