Chợ đầu mối tạo điều kiện "giải cứu" nông sản từ Hải Dương

Tại Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, ban quản lý chợ đang tạo mọi điều kiện để hỗ trợ các mặt hàng nông sản từ Hải Dương được tiêu thụ, kinh doanh một cách tốt nhất.

Trung tâm Tin tức