Chợ đầu mối Bình Điền TP.HCM thực hiện nghiêm bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19

Ngay sau khi đưa vào áp dụng bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, các chợ đầu mối, chợ truyền thống có nhà lồng trên địa bàn TP.HCM đã triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh dịch tễ toàn diện cho tiểu thương.

Trung tâm Tin tức