Chính sách tiền tệ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô

Tổng kết lại hoạt động của chính sách tiền tệ trong năm 2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết: Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,54%, tăng trưởng kinh tế đạt 7.08%, tổng phương tiện thanh toán tăng.

Trung tâm Tin tức