Chính sách khoanh, xóa nợ thuế: Không để bị lợi dụng để trục lợi

Liên quan đến việc xử lý nợ thuế, tiền chậm nộp trong một số trường hợp, dư luận đang quan tâm là dự thảo đã có những quy định như thế nào.

Trung tâm Tin tức