Chính sách đối ngoại Mỹ có thể thay đổi

Theo giới phân tích, với việc lần đầu tiên giành quyền kiểm soát Hạ viện sau 8 năm, đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ đóng vai trò lớn hơn trong hoạch định chính sách chi tiêu và soạn thảo luật cũng như chính sách đối ngoại của Mỹ trong thời gian tới.

Trung tâm Tin tức