Chính quyền Hong Kong kêu gọi đối thoại

Chính quyền Khu đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) mong muốn được đối thoại trực tiếp với người dân, nhưng trước tiên các hành động bạo lực cần phải chấm dứt.

Trung tâm Tin tức