Chính phủ Mỹ tiếp tục đẩy mạnh chính sách ngăn chặn người di cư từ Mexico

Theo thỏa thuận mới, Mexico sẽ tăng cường triển khai binh sĩ trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là tại biên giới phía Nam, để ngăn dòng người di cư từ khu vực Nam Mỹ.

Trung tâm Tin tức