Chính Đảng lớn nhất Bắc Ireland dọa bỏ phiếu chống thỏa thuận Brexit

Đảng Thống nhất Dân chủ - chính Đảng lớn nhất Bắc Ireland - mới đây đã thẳng thừng tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống lại Thủ tướng May, trừ khi điểu khoản về chốt chặn được loại khỏi thỏa thuận.

Trung tâm Tin tức