Chiếu miễn phí phim dự Liên hoan phim Việt Nam tại TP.HCM và Hà Nội

Hiện có 30 phim truyện điện ảnh Việt Nam mới sản xuất sẽ được chiếu trong tuần phim chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 diễn ra từ 6-12/11 tại TP.HCM và Hà Nội.

Theo Trung tâm tin tức