Chiến tranh ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe tâm thần

Theo WHO, tại các khu vực có chiến tranh, cứ 5 người thì có 1 người bị tổn thương sức khỏe tâm thần. Con số báo động này đã nêu bật ảnh hưởng dài hạn của các cuộc khủng hoảng tại những quốc gia có chiến tranh.

Trung tâm Tin tức