Chiến dịch tình nguyện vì an sinh xã hội

Gần 500 đoàn viên, thanh niên từ các trường đại học, cao đẳng ở khu vực phía Nam đã tham gia chiến dịch tình nguyện hè năm 2018. Hoạt động do Đoàn khối các cơ quan Trung ương cụm hoạt động phía Nam tổ chức.

Trung tâm Tin tức