Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng: Chăm sóc hệ thống điện cho dân nghèo

Hưởng ứng chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực TP.HCM đã thực hiện nhiều công trình thiết thực và ý nghĩa tại các quận, huyện.

Trung tâm Tin tức