Chiến Binh Địa Hình ngày 11/8/2019

Video Chương trình khác
20g - Chủ Nhật - HTV2
22g45 hàng ngày - HTV9
23g - Chủ Nhật - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
9g-10g - Hai, Tư, Sáu - HTV Key
20g25 - Thứ Sáu - HTV7