Chiếc xe xanh

Sinh viên Đại học Lạc Hồng, thành phố Biên Hòa đã chế tạo nên chiếc xe đặc biệt này. Nó có thể chạy bằng pin sạc điện, đạt tốc độ trung bình 40km/g với khả năng tiết kiêm năng lượng vô cùng ấn tượng.

TFS
Xem thêm