Chiếc xe đạp dài nhất thế giới

Một công ty xăng dầu tại Úc đã kết hợp với Đại học Nam Úc xây dựng nên một chiếc xe đạp dài hơn 40m với 20 chỗ ngồi.

Trung tâm tin tức