Chiếc máy phát nhạc cho trẻ em còn trong bụng mẹ

Hai nhà nghiên cứu âm nhạc đã phát minh ra một thiết bị điện tử có khả năng phát nhạc cho phụ nữ đang mang thai.

Trung tâm Tin tức