Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và triển khai mô hình quản lý chất lượng cho các DN ngành dịch vụ Việt Nam

Dự án do Trường Đại Học Ngoại thương triển khai thực hiện đã nghiên cứu để xuất được mô hình lý thuyết quản lý chất lượng dịch vụ phù hợp cho 2 ngành dịch vụ du lịch và logistics.

Chia sẻ cách thức áp dụng mô hình quản lý chất lượng dịch vụ với các doanh nghiệp phía Bắc tại Hải Phòng ngày 11/11/2020

Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với hàng loạt các hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương. Nổi bật nhất là Việt Nam mới ký kết tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) cũng như Hiệp định EVFTA đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2020, sau khi đã được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường thế giới, nhưng đồng thời cũng lại là những thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp của nước ta khi ngày càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài tham gia ngày càng sâu rộng vào thị trường nước ta.

Thách thức lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam chính là năng lực cạnh tranh còn yếu hơn các đối thủ cạnh tranh nước ngoài. Nhận thức rõ mối nguy này, năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” theo Quyết định Số 225/QĐ-TTg ngày 22/02/2012.

Để hoàn thành mục tiêu của Chương trình, một trong những yếu tố hết sức quan trọng để nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam chính là vấn đề quản lý chất lượng hàng hóa và dịch vụ. Quản lý chất lượng hàng hóa hữu hình đã được đề cập nhiều, được nhiều doanh nghiệp áp dụng. Tuy nhiên quản lý chất lượng dịch vụ lại là vấn đề mới, trừu tượng và khó quản lý hơn. 

Phổ biến hướng dẫn kinh nghiệm xây dựng và áp dụng mô hình quản lý chất lượng dịch vụ cho các doanh nghiệp phía Nam tổ chức tại TP.HCM ngày 12/11/2020

Hiện nay ở Việt Nam, vấn đề quản lý chất lượng dịch vụ chưa có quan điểm thống nhất và cũng chưa có một mô hình quản lý nào để áp dụng hiệu quả và phù hợp với các doanh nghiệp ngành dịch vụ Việt Nam. Hơn nữa, thực trạng quản lý chất lượng của các doanh nghiệp ngành dịch vụ Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập. Muốn quản lý chất lượng dịch vụ hiệu quả cần có mô hình quản lý phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của các doanh nghiệp Việt Nam, phù hợp với từng ngành dịch vụ cụ thể.

Tháng 2/2019, Bộ Khoa học công nghệ đã giao cho Trường Đại học Ngoại thương chủ trì thực hiện Đề tài: “Nghiên cứu, hướng dẫn triển khai mô hình quản lý chất lượng dịch vụ tại các doanh nghiệp ngành dịch vụ Việt Nam”, mã số 03.2/DA2-2019 thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

Dự án do Trường Đại Học Ngoại thương triển khai thực hiện đã nghiên cứu để xuất được mô hình lý thuyết quản lý chất lượng dịch vụ phù hợp cho 2 ngành dịch vụ du lịch và logistics. Mô hình đã được Nhóm nghiên cứu Trường Đại Học Ngoại thương triển khai xây dựng và áp dụng thử nghiệm trong thực tiễn kinh doanh cho 5 doanh nghiệp du lịch và 5 doanh nghiệp logistics, trong đó có 6 doanh nghiệp miền Bắc và 4 doanh nghiệp miền Nam. 

Quá trình xây dựng và áp dụng thử nghiệm triển khai tại 10 doanh nghiệp trong thời gian gần 9 tháng đã giúp cho Nhóm nghiên cứu có được những kinh nghiệm thực tiễn và từ đó có được những điều chỉnh để nhân rộng mô hình quản lý chất lượng dịch vụ du lịch và logistics vào thực tiễn.

Các doanh nghiệp phía Nam tích cực trao đổi về nội dung của tọa đàm hội thảo tại TP.HCM ngày 12/11/2020

Để chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và áp dụng mô hình quản lý chất lượng dịch vụ, để kết quả nghiên cứu của Dự án được lan tỏa trong cộng đồng các doanh nghiệp ngành dịch vụ mà trước hết là các doanh nghiệp ngành dịch vụ logistics và du lịch. Nhóm nghiên cứu Trường Đại học Ngoại thương đã hợp tác tổ chức hội thảo tọa đàm chia sẻ về mô hình quản lý chất lượng dịch vụ với VCCI Chi nhánh Hải Phòng ngày 11/11/2020 tại Hải Phòng để chia sẻ với các doanh nghiệp phía Bắc và với VCCI Chi nhánh TP.HCM ngày 12/11/2020 tại TP.HCM để chia sẻ với các doanh nghiệp phía Nam. 

Tọa đàm hội thảo chia sẻ cách thức áp dụng mô hình quản lý chất lượng dịch vụ trong các doanh nghiệp ngành dịch vụ du lịch và logistics ở Việt Nam. Tọa đàm hội thảo hướng dẫn tư vấn các điều kiện cần thiết để các doanh nghiệp ngành dịch vụ và du lịch và logistics ở Việt Nam có thể xây dựng và áp dụng hiệu quả thành công mô hình quản lý chất lượng phù hợp nhất cho doanh nghiệp mình. Tọa đàm Hội thảo cũng chia sẻ kinh nghiệm thành công khi áp dụng mô hình quản lý chất lượng vào các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam.

Tọa đàm hội thảo đã được các doanh nghiệp hai miền Nam-Bắc đánh giá tích cực về hiệu quả và thiết thực cho công tác quản lý chất lượng dịch vụ cho doanh nghiệp của mình. Nhiều đại biểu từ phía các doanh nghiệp cũng đề xuất cần đẩy mạnh hơn nữa chia sẻ áp dụng chuyển đổi số trong quản lý chất lượng hàng hóa và dịch vụ cho doanh nghiệp.

Sỹ Thành